Tất cả sản phẩm

Tủ Sơn mài “Phố xưa”

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Sơn mài

Bình phong Sơn mài “Hương Xuân- Hà Nội xưa”

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 160 x 240cm (40cm x 6)

Tranh sơn mài trúc đào treo tường

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá bạc

Kích thước: 30 cm x 45cm

Tranh sơn mài đào cò treo tường

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá bạc

Kích thước: 30 cm x 45cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Quê nhà”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Bóng quê”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90x90 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Sương sớm trên sông”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100 x100 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Nắng mới”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Miền sông nước”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x100 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Hoàng hôn trên sông”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Mênh mang sông nước”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Bến xưa”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Ký ức làng chài”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x100 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Hương quê”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80x80 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Cảm xúc mùa sen”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x100 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Hương mùa hạ”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x100 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Sen hồng”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Phạm Trinh “Tình yêu”

Họa sĩ: Phạm Trinh

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Phạm Trinh “Hoa hồng và trái táo”

Họa sĩ: Phạm Trinh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x100 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Mùa sen”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x100 cm