Nội thất sơn mài

Bình phong Sơn mài “Hương Xuân- Hà Nội xưa”

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Sơn mài

Kích thước: 160 x 240cm (40cm x 6)