Mỹ nghệ sơn mài

Hộp sơn mài nữ trang có chân sen xanh 15×21

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 15x21x10

Hộp sơn mài lượn sóng sen xanh 11×19

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 11x19x5

Khay sơn mài quai cong Cá 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Đá 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Hai cô gái đào 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Sen xanh 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Bướm 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Cô gái đào 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng, lá bạc

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài Cô gái Đào hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng, lá bạc

Kích thước: 18x30 cm

Khay sơn mài Đào cò hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng, vỏ trứng

Kích thước: 18x30 cm

Khay sơn mài Sen xanh hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 18x30 cm

Đĩa sơn mài sen xanh hình vuông nhiều kích thước

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm

Khay sơn mài Cá hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ

Kích thước: 18x30 cm

Khay sơn mài Trúc đỏ hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, lá vàng

Kích thước: 18x30 cm

Đĩa sơn mài Đá hình tròn 20cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 20cm

Đĩa sơn mài Cá hình tròn 20cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 20cm

Đĩa sơn mài Cá hình vuông 20×20 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 20x20 cm

Đĩa sơn mài Trúc đỏ hình vuông nhiều kích thước

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 25x25 cm, 30x30 cm

Đĩa sơn mài Trúc đỏ hình vuông 20×20 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 20x20 cm

Đĩa sơn mài Cô gái đào hình vuông nhiều kích thước

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm