Sản phẩm khác

Đĩa sơn mài sen xanh hình vuông nhiều kích thước

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm

Đĩa sơn mài Đá hình tròn 20cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 20cm

Đĩa sơn mài Cá hình tròn 20cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 20cm

Đĩa sơn mài Cá hình vuông 20×20 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 20x20 cm

Đĩa sơn mài Trúc đỏ hình vuông nhiều kích thước

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 25x25 cm, 30x30 cm

Đĩa sơn mài Trúc đỏ hình vuông 20×20 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 20x20 cm

Đĩa sơn mài Cô gái đào hình vuông nhiều kích thước

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 20x20 cm, 25x25 cm, 30x30 cm

Đĩa sơn mài Đào hình vuông nhiều kích thước

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 25x25 cm, 30x30 cm

Đĩa sơn mài Đá hình vuông 20×20 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 20x20 cm

Đĩa sơn mài Bướm hình vuông 20×20 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ

Kích thước: 20x20 cm

Đĩa sơn mài Đào hình vuông 20×20 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 20x20 cm

Đĩa sơn mài trúc đỏ hình tròn nhiều kích thước

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 20cm, 25cm, 30cm

Đĩa sơn mài Sen xanh hình tròn nhiều kích thước

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 20cm, 30cm

Đĩa sơn mài Cô gái đào hình tròn nhiều kích thước

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 20cm, 25cm, 30cm

Đĩa sơn mài hoa Đào hình tròn 20cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 20cm

Đĩa sơn mài hoa Đào hình tròn nhiều kích thước

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 25cm, 30cm

Lót cốc sơn mài Liên Hương trang trí hình vuông 9×9 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, lá vàng

Kích thước: Hộp 11x11 cm, 6 miếng lót cốc 9x9 cm

Đĩa sơn mài Liên Hương tinh tế hình tròn 25cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 25cm

Đế rượu sơn mài Liên Hương hiện đại 5×28 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, lá vàng

Kích thước: 5x28 cm

Lót cốc Xuân Ngời tinh tế hình vuông 9x9cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng, lá vàng

Kích thước: 9x9cm