Tranh sơn dầu sáng tác

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Quê nhà”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Bóng quê”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90x90 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Sương sớm trên sông”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100 x100 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Nắng mới”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Miền sông nước”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x100 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Hoàng hôn trên sông”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Mênh mang sông nước”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Bến xưa”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Ký ức làng chài”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x100 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Hương quê”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80x80 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Cảm xúc mùa sen”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x100 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Hương mùa hạ”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x100 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Sen hồng”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Phạm Trinh “Tình yêu”

Họa sĩ: Phạm Trinh

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Phạm Trinh “Hoa hồng và trái táo”

Họa sĩ: Phạm Trinh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x100 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Mùa sen”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x100 cm

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Sen sớm”

Họa sĩ: Trương Minh Dự

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Trương Minh Dự “Vào hạ”

Chất liệu: Sơn dầu

Tranh sơn dầu Phạm Trinh “Chuyện lứa đôi”

Họa sĩ: Phạm Trinh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100x100 cm

Tranh sơn dầu Phạm Trinh “Tâm trạng người đàn bà”

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80x80 cm