Hộp sơn mài

Hộp sơn mài nữ trang có chân sen xanh 15×21

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 15x21x10

Hộp sơn mài lượn sóng sen xanh 11×19

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 11x19x5

Hộp nữ trang Liên Hương sơn mài hình chữ nhật 14×24 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 14x24 cm

Hộp sơn mài Liên Hương hình chữ nhật nhiều kích thước

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 8x16x3; 10x17x4; 12x20x5

Hộp nữ trang Xuân Ngời tinh tế hình chữ nhật 15×21 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng, lá vàng

Kích thước: 15x21 cm

Hộp sơn mài Xuân Ngời hình chữ nhật 8×16 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng, lá vàng

Kích thước: 8x16 cm

Hộp Cẩn sang trọng hình vuông 12x12x8 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng

Kích thước: 12x12x8 cm

Hộp nữ trang Cẩn sang trọng hình chữ nhật 15×21 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng

Kích thước: 15x21 cm