Tranh Decor

Tranh sơn mài trúc đào treo tường

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá bạc

Kích thước: 30 cm x 45cm

Tranh sơn mài đào cò treo tường

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá bạc

Kích thước: 30 cm x 45cm

Tranh sơn mài phố cổ treo tường

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng, lá bạc

Kích thước: 30x45 cm

Tranh sơn mài hoa sen đen treo tường

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ

Kích thước: 30 cm x 45cm

Tranh sơn mài cây sậy sang trọng hình chữ nhật 250×340 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 250x340 cm

Tranh sơn mài bộ Phố cổ hiện đại chữ nhật ngang 120×240 cm TVB120x240PCo

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 120x240 cm

Tranh sơn mài bộ Hoa sen tinh tế hình chữ nhật 80×160 cm TVB80x160Sen

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 80x160 cm

Tranh sơn mài bộ Phố cổ tinh tế hình chữ nhật 80×160 cm TVB80x160PCoM

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 80x160 cm

Tranh sơn mài bộ Cảnh đồng quê đẹp hình chữ nhật 60×120 cm TVB60x120CDQM

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 60x120 cm

Tranh sơn mài bộ Phố cổ đẹp hình chữ nhật 60×120 cm TVB60x120PCoM

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 60x120 cm

Tranh sơn mài bộ Hạ Long cổ điển hình chữ nhật 60×120 cm TVB60x120HLM2

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 60x120 cm

Tranh sơn mài bộ Hạ Long cổ điển hình chữ nhật 60×120 cm TVB60x120HLM

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 60x120 cm

Tranh sơn mài bộ hoa sen treo tường hình chữ nhật 50×80 cm TVB50x80Sen

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 50x80 cm

Tranh sơn mài bộ Cảnh đồng quê treo tường hình chữ nhật 50×80 cm TVB50x80CDQM2

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 50x80 cm

Tranh sơn mài bộ Cảnh đồng quê treo tường hình chữ nhật 50×80 cm TVB50x80CDQM

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 50x80 cm

Tranh sơn mài Cảnh đồng quê đen trắng trang trí hình vuông 50×50 cm TV50x50CDQDT

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 50x50 cm

Tranh sơn mài Phố cổ trang trí hình vuông 50×50 cm TV50x50PCo

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 50x50 cm

Tranh sơn mài Cô gái đàn tinh tế chữ nhật dọc 40×60 cm TT40x60CGD

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 40x60 cm

Tranh sơn mài Hoa sen cổ điển chữ nhật dọc 40×60 cm TV40x60Sen2

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 40x60 cm

Tranh sơn mài Hoa sen cổ điển chữ nhật dọc 40×60 cm TV40x60Sen

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 40x60 cm