Khay sơn mài

Khay sơn mài quai cong Cá 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Đá 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Hai cô gái đào 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Sen xanh 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Bướm 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Cô gái đào 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng, lá bạc

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài Cô gái Đào hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng, lá bạc

Kích thước: 18x30 cm

Khay sơn mài Đào cò hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng, vỏ trứng

Kích thước: 18x30 cm

Khay sơn mài Sen xanh hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 18x30 cm

Khay sơn mài Cá hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ

Kích thước: 18x30 cm

Khay sơn mài Trúc đỏ hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, lá vàng

Kích thước: 18x30 cm

Khay sơn mài Liên Hương tinh tế hình chữ nhật 25×38 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 25x38 cm

Khay sơn mài Xuân Ngời đẹp hình chữ nhật 25×38 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng, lá vàng

Kích thước: 25x38 cm

Khay Cẩn sơn mài sang trọng hình chữ nhật 25×38 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng

Kích thước: 25x38 cm