Tranh Lập thể thế giới

Tranh sơn mài lập thể đàn Guitar

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng, lá bạc

Kích thước: 30x45 cm

Tranh sơn mài lập thể đàn Piano

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng, lá bạc

Kích thước: 30x45 cm

Tranh sơn mài lập thể Đàn Guitar hiện đại chữ nhật dọc 40×60 cm TLT40x60DGu

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 40x60 cm

Tranh sơn mài lập thể Đàn Piano hiện đại chữ nhật dọc 40×60 cm TLT40x60DPi

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 40x60 cm

Tranh sơn mài lập thể nụ hôn hiện đại chữ nhật dọc 40×60 cm TLT40x60NH

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 40x60 cm

Tranh sơn mài lập thể đàn Violon hiện đại chữ nhật dọc 30×45 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Cẩn ốc, cẩn trứng, đắp nổi

Kích thước: 30x45 cm

Tranh sơn mài lập thể bông hoa hiện đại chữ nhật dọc 40×60 cm TLT40x60BH

Họa sĩ: Đông Phương Art

Kích thước: 40x60 cm

Tranh sơn mài lập thể bông hoa

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng, lá vàng

Kích thước: 30x45 cm