Quà tặng 3

Khay sơn mài quai cong Cá 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Đá 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Hai cô gái đào 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Sen xanh 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Bướm 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ

Kích thước: 21x36 cm

Khay sơn mài quai cong Cô gái đào 21×36 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng, lá bạc

Kích thước: 21x36 cm