Quà tặng 2

Khay sơn mài Cô gái Đào hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng, lá bạc

Kích thước: 18x30 cm

Khay sơn mài Đào cò hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng, vỏ trứng

Kích thước: 18x30 cm

Khay sơn mài Sen xanh hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, vỏ trai và lá vàng

Kích thước: 18x30 cm

Khay sơn mài Cá hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ

Kích thước: 18x30 cm

Khay sơn mài Trúc đỏ hình chữ nhật cong 18×30 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, lá vàng

Kích thước: 18x30 cm