Quà tặng 1

Đĩa sơn mài Đá hình tròn 20cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 20cm

Đĩa sơn mài Cá hình tròn 20cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 20cm

Đĩa sơn mài Cá hình vuông 20×20 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 20x20 cm

Đĩa sơn mài Trúc đỏ hình vuông 20×20 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 20x20 cm

Đĩa sơn mài Đá hình vuông 20×20 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ, lá vàng

Kích thước: 20x20 cm

Đĩa sơn mài Bướm hình vuông 20×20 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ, họa tiết vẽ

Kích thước: 20x20 cm

Đĩa sơn mài Đào hình vuông 20×20 cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 20x20 cm

Đĩa sơn mài hoa Đào hình tròn 20cm

Họa sĩ: Đông Phương Art

Chất liệu: Gỗ cao cấp, lá vàng

Kích thước: 20cm