BST Vượng

Tranh sơn mài con trâu Thịnh Vượng 1 đẹp hình vuông 80×80 cm

Họa sĩ: Phạm Trinh

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng, lá vàng

Kích thước: 80cm x 80cm

Hết hàng

Tranh sơn mài con trâu Tài Vượng 1 tinh tế hình vuông 70×70 cm

Họa sĩ: Phạm Trinh

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng, lá vàng

Kích thước: 70x70 cm

Tranh sơn mài con trâu Tài Vượng 2 tinh tế hình vuông 70×70 cm

Họa sĩ: Phạm Trinh

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng, lá vàng

Kích thước: 70x70 cm

Hết hàng

Tranh sơn mài con trâu Phúc Vượng 1 tinh tế hình chữ nhật 60x80cm

Họa sĩ: Phạm Trinh

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng, lá vàng

Kích thước: 60cm x 80cm

Tranh sơn mài con trâu Phúc Vượng 2 tinh tế hình vuông 60×60 cm

Họa sĩ: Phạm Trinh

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng, lá vàng

Kích thước: 60x60 cm

Tranh sơn mài con trâu Thịnh Vượng 3 tinh tế hình vuông 60×60 cm

Họa sĩ: Phạm Trinh

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng, lá vàng

Kích thước: 60x60 cm

Hết hàng

Tranh sơn mài con trâu Thịnh Vượng 2 hiện đại hình vuông 70×70 cm

Họa sĩ: Quang Trung

Chất liệu: Gỗ HDF, vỏ trứng, vỏ bào ngư

Kích thước: 70 cm x 70 cm