Chinh sach doi tra hang:


1. Đổi hàng sẽ được chấp thuận trong vòng bảy (07) ngày kể từ khi nhận hàng và được gửi về địa chỉ công ty trong tình trạng ban đầu và còn nguyên vẹn. Hàng hóa đổi cần có hóa đơn mua hàng hoặc bản sao của hóa đơn mua hàng trong trường hợp chỉ đổi một phần của đơn hàng.


2. Hàng hóa sau khi mua mà đã qua sử dụng hoặc làm hư hỏng thì sẽ không áp dụng chính sách đổi hàng.


3. Công ty đổi hàng cho khách khi giá trị hóa đơn bằng hoặc cao hơn giá trị hàng hóa mua ban đầu.